Στυλ τροχού BMW 77

Τροχίσκοι BBS RT162 (BMW Style 77) .

18 "x8J ET (OFFSET): + 20

<

(2 ψηφοφορίες, μέση τιμή: 2.50 out of 5)