Στυλ τροχού BMW 77

Τροχίσκοι BBS RT162 (BMW Style 77) .

18 "x8J ET (OFFSET): + 20

&

(6 ψηφοφορίες, μέση τιμή: 2.33 out of 5)