Στυλ τροχού BMW 3

3 τροχούς τύπου Bmw. 15x7, μετατόπιση 20. Σχέδιο μπουλονιού 5x120, 72

(15 ψηφοφορίες, μέση τιμή: 4.33 out of 5)
Lee C Farmer 2020-12-17 08:49
These seem to be harder and harder to find? I have always been told there name was Turbine Wheels. If you have a BMW that the brakes get real hot,these were the answer? These are great with it’s design was invented to capture more air applying it too cool down your breaks. I can’t imagine any one who could not find a wheel or wheels to suit any ones taste. I have constantly searched for a set,but there may be or three,curb rash, Lastly,the people who have these wheels wants you to sell your soul?? I love them mounted on white wall tires,,it is a stunning car.

BMW wheel style 3

BMW wheel style 3

BMW wheel style 3

BMW wheel style 3

BMW wheel style 3

BMW wheel style 3

BMW wheel style 3