Στυλ τροχού BMW 24

Οι τροχοί BMW Style 24 εισήχθησαν για πρώτη φορά το 1994 ως προαιρετικός τροχός για το E36 M3. Οι τροχοί αυτοί ήταν τυποποιημένοι στην περιορισμένη παραγωγή E36 M3 LTW το 1995, η οποία είναι το μοντέλο M3 που έκανε τους τροχούς αυτούς να κερδίσουν κάποια
(8 ψηφοφορίες, μέση τιμή: 4.25 out of 5)

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels

Bmw style 24 wheels