Στυλ τροχού BMW 15

Πρόκειται για το e38 Style 15s, 16x7.5 et20. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν, γιατί όποιος 7 αγοραστής σειρών θα επέλεγε αυτά τα M-parallels ή άλλους ωραίους τροχούς e38. Αρχικό όνομα Αποκλειστικός σχεδιασμός .

(9 ψηφοφορίες, μέση τιμή: 3.89 out of 5)

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

e30 style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels

style 15 bmw wheels